Công văn 2415/TCT-KK

Công văn 2415/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2415/TCT-KK 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam
Địa chỉ: Số 01 VSIPII đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, t
nh Bình Dương

Trả lời công văn số EVI-434/0818 đề ngày 14/5/2019 của Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 2, 3, 4 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội giải thích về dự án đầu tư, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới:

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoặc đầu tư kinh doanh. ”

- Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

"3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng...”

- Điểm 3a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo....”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam tại công văn số EVI-434/0818 đề ngày 14/5/2019 về việc Công ty thực hiện đầu tư dự án Nhà máy 2 sản xuất các loại sợi chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9872688573 do Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 28/6/2017. Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thuế đối với dự án đầu tư Nhà máy 2 theo đúng các quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để t/h);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

 

Thuộc tính Công văn 2415/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2415/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2415/TCT-KK

Lược đồ Công văn 2415/TCT-KK 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2415/TCT-KK 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2415/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhi Vân Tuấn
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2415/TCT-KK 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2415/TCT-KK 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

         • 13/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực