Công văn 2421/TCT-KK

Công văn 2421/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2421/TCT-KK 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/TCT-KK
V/v thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

nh gửi: Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4692/VPCP-ĐMDN ngày 31/5/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nng (địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nng) về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nng gửi kèm theo Công văn số 4692/VPCP-ĐMDN nêu trên:

Công ty có ký hợp đồng bán dược phẩm, vật liệu tiêu hao (hàng hóa) với các bệnh viện công lập tại tỉnh Quảng Nam. Hàng hóa được vận chuyển từ kho Công ty tại Đà Nng, giao hàng tại khoa dược các bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam. Vậy cho công ty chúng tôi hỏi việc bán hàng nêu trên có phải kê khai và nộp thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Quảng Nam hay không?

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sửa đổi Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

"đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đng trở lên, và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B. ..."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp của Công ty cổ phn dược - thiết bị y tế Đà Nng tại thành phố Đà Nng có hợp đồng mua bán với với các bệnh viện công lập tại tỉnh Quảng Nam và thực hiện giao hàng theo hợp đồng này tại tỉnh Quảng Nam; không phải là Công ty mang hàng từ thành phố Đà Nng đến bán vãng lai tại tỉnh Quảng Nam nên không thuộc trường hợp phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phn dược - thiết bị y tế Đà Nng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Các Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

 

 

Thuộc tính Công văn 2421/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2421/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(06/07/2019)

Download Công văn 2421/TCT-KK

Lược đồ Công văn 2421/TCT-KK 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2421/TCT-KK 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2421/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực14/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (06/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2421/TCT-KK 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2421/TCT-KK 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

            • 14/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực