Công văn 2426/QLCL-KN

Công văn 2426/QLCL-KN năm 2013 bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF, JICA do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2426/QLCL-KN năm 2013 bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF JICA


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/QLCL-KN
V/v: Bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF, JICA

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4.

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Tăng cường Năng lực Hệ thống kiểm soát An toàn thực phẩm Nông sản và Thủy sản (Dự án SCIESAF), Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp bổ sung 01 thiết bị lưu điện UPS cho phòng kiểm nghiệm thuộc Trung tâm vùng 6 trong năm tài chính 2013.

Căn cứ công văn số 594/QLCL-KN ngày 16/4/2013 về phương án điều chuyển thiết bị lưu điện, thiết bị UPS trên sẽ được điều chuyển lại cho phòng kiểm nghiệm thuộc Trung tâm vùng 4.

Ngày 20/12/2013, Dự án SCIESAF đã nhận được thông báo về kế hoạch lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị lưu điện cho Trung tâm vùng 4 của Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) (chi tiết xem văn bản gửi kèm).

Để việc tiếp nhận và lắp đặt được thuận lợi, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu Trung tâm vùng 4 như sau:

1. Bố trí địa điểm và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.

2. Cử cán bộ có liên quan phối hợp với cán bộ của Công ty VNDAT tổ chức lắp đặt và vận hành thiết bị theo đúng các yêu cầu nêu trong hợp đồng kèm theo.

3. Hoàn thành các biên bản bàn giao thiết bị theo hướng dẫn của Cục tại công văn số 2137/QLCL-KN ngày 4/11/2010 và biên bản bàn giao theo mẫu của JICA (mẫu biên bản gửi kèm).

Trung tâm vùng 4 cần chủ động liên hệ trực tiếp với Công ty cung ứng thiết bị thống nhất kế hoạch và phối hợp thực hiện theo địa chỉ: Ông Nguyễn Trường Giang, điện thoại: 0945 745 745.

Đề nghị đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty VNDAT ( để ρ/h);
- Phòng QLKN, TC (để p/h);
- Lưu: VT, Dự án SCIESAF.

CỤC TRƯỞNG
KIÊM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Nguyễn Như Tiệp

 

Form 1

DELIVERY NOTE

Contract No:

Based on the Contract No. ……… dated ………, 2011 between the Representative Office of Japan International Cooperation Agency (JICA) and………

Today, date………………………………

At: …………………………………………………………………

This Delivery Note has been signed by:

The Buyer:

Japan International Cooperation Agency (JICA), Vietnam Office
16th Floor, Daeha Bussiness Center
Represented by:………………….. - Representative
Tel: 84-4-3831 5005        Fax: 84-4-3831 5009

The End-User:

...................................................................................................
Address:......................................................................................
Represented by:...........................................................................
Tel: ………………….           Fax: ………………………..

The Seller:

...................................................................................................
Address:......................................................................................
Represented by:...........................................................................
Tel: ………………….            Fax: ………………………..

The Seller has carried out the delivery and the Buyer has receipt the goods in conformity with Contract No. ………………dated…………….., 2012. Details of goods delivered are as follows:

No.

Name of equipment

Model/Origin

Qty.

Remark

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

- All construction work are 100% new, conformable to the design and technical specification as described

- The construction work have been delivered in full quantity as stated in design

The Delivery Note is made in 03 copies in English. Each party obtains 01 copy.

 

FOR THE BUYER

FOR THE END-USER

FOR THE SELLER

 

Thuộc tính Công văn 2426/QLCL-KN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2426/QLCL-KN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2426/QLCL-KN năm 2013 bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF JICA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2426/QLCL-KN năm 2013 bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF JICA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2426/QLCL-KN
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2426/QLCL-KN năm 2013 bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF JICA

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2426/QLCL-KN năm 2013 bố trí tiếp nhận thiết bị tài trợ Dự án SCIESAF JICA

              • 24/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực