Công văn 2434/TCT-KK

Công văn 2434/TCT-KK năm 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2434/TCT-KK 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh kê khai lệ phí môn bài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/TCT-KK
V/v đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1078/CT-KTT ngày 31/01/2019 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 3 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành;

- Điều 21 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 01/7/2007 quy định về đối tượng đăng ký thuế;

- Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi;

- Điểm b Điều 2, Điểm a, h Khoản 1 Điều 5, Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài;

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về lệ phí môn bài.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay - Việt Nam (gọi tắt là Công ty) thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm và có phát sinh nghĩa vụ thuế thì thông báo lập địa điểm kinh doanh gửi đến Bộ Tài chính là giấy phép tương đương khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC .

Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công ty kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Công ty có trụ sở chính thì Cục Thuế hướng dẫn Công ty đăng ký thuế đối với địa điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị phụ thuộc thì Công ty thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK3b
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

 

Thuộc tính Công văn 2434/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2434/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(08/07/2019)

Download Công văn 2434/TCT-KK

Lược đồ Công văn 2434/TCT-KK 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh kê khai lệ phí môn bài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2434/TCT-KK 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh kê khai lệ phí môn bài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2434/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhi Vân Tuấn
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực14/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (08/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2434/TCT-KK 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh kê khai lệ phí môn bài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2434/TCT-KK 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh kê khai lệ phí môn bài

            • 14/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực