Công văn 254/UBND-VP5

Công văn 254/UBND-VP5 năm 2015 thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Công văn 254/UBND-VP5 đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc cây trồng vật nuôi Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/UBND-VPS
V/v: thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nam Định, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

Thủ trưng các sở, ban, ngành của tnh;
Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố Nam Định

y ban nhân dân tnh nhận được văn bản số 462/STC-QLG ngày 8/4/2015 của S Tài chính; văn bản số 293/SXD-QLHĐXD ngày 27/4/2015 ca Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, công trình xây dựng, cây trng vật nuôi trên địa bàn tnh Nam Định theo Quyết định s 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 và Quyết định s 13/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 ca UBND tỉnh.

Về vấn đề trên, UBND tỉnh có ý kiến ch đạo như sau:

1. Theo kết quả điều tra khảo sát của các cơ quan có liên quan và căn cứ tình hình thực tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định giá trị tài sản, vật kiến trúc, công trình xây dựng, cây trồng vật nuôi không có nhiều biến động; Do đó, trong khi chờ ban hành các quyết định thay thế, các đơn vị tiếp tục vận dụng đơn giá theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 và Quyết định s 13/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh khi tiến hành công tác GPMB.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp vi các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Nam Định thông báo cho các cơ quan tham gia Hội đồng GPMB biết để thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ;
- Các đng chí PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP UBND tỉnh (gi Email);
- Website tỉnh; VPUBND tỉnh;
-
Lưu: Vp1, Vp5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 254/UBND-VP5

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu254/UBND-VP5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 254/UBND-VP5

Lược đồ Công văn 254/UBND-VP5 đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc cây trồng vật nuôi Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 254/UBND-VP5 đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc cây trồng vật nuôi Nam Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu254/UBND-VP5
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 254/UBND-VP5 đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc cây trồng vật nuôi Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 254/UBND-VP5 đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc cây trồng vật nuôi Nam Định

           • 11/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực