Công văn 2549/VPCP-QHĐP

Công văn 2549/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2549/VPCP-QHĐP 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/VPCP-QHĐP
V/v phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2669/TTKQH-TH ngày 20 tháng 3 năm 2018 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, (t ngày 10 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các Bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm đ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn luật định, cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương; xem xét việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi);

b) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

4. Bộ trưởng Bộ Công an:

a) Chuẩn bị Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

b) Phối hợp chuẩn bị dự án Luật Thi hành án hình sự.

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

a) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

b) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

7. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” gửi Đoàn Giám sát của Quốc hội.

8. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Dự án Luật Thư viện.

9. Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (kèm bản chụp văn bản số 2669/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, PL, KGVX, TCCV, NC, NN, CN;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2549/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2549/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2019
Ngày hiệu lực31/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2549/VPCP-QHĐP 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2549/VPCP-QHĐP 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2549/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành31/03/2019
        Ngày hiệu lực31/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2549/VPCP-QHĐP 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2549/VPCP-QHĐP 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33

           • 31/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực