Công văn 2581/TCT-CS

Công văn 2581/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2581/TCT-CS 2018 chính sách thuế hàng khuyến mại không thu tiền


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại quy định về các hình thức khuyến mại;

Căn cứ điểm 2.4 Phụ lục số 04 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT;

Căn cứ điểm 2.19 Điều 6 Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2012 và năm 2013 Công ty TNHH Thuốc thú y Việt Nam có thực hiện các chương trình khuyến mại “giảm giá hàng bán quy lượng” cho khách hàng mà các chương trình này không đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương thì:

- Về thuế GTGT: Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018.

- Về thuế TNDN: về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 2372/TCT-CS ngày 25/7/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
-
Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 2581/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2581/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2018
Ngày hiệu lực28/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 2581/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2581/TCT-CS 2018 chính sách thuế hàng khuyến mại không thu tiền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2581/TCT-CS 2018 chính sách thuế hàng khuyến mại không thu tiền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2581/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành28/06/2018
        Ngày hiệu lực28/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2581/TCT-CS 2018 chính sách thuế hàng khuyến mại không thu tiền

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2581/TCT-CS 2018 chính sách thuế hàng khuyến mại không thu tiền

         • 28/06/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/06/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực