Công văn 26/LĐTBXH-BHXH

Công văn 26/LĐTBXH-BHXH năm 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 26/LĐTBXH-BHXH 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/LĐTBXH-BHXH
V/v triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tích cực hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; đồng thời Chính phủ đã có văn bản số 697/BC-CP ngày 23 tháng 12 năm 2015 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Để triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 5356/BHXH-BT ngày 29 tháng 12 năm 2015, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thực hiện thu bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo đúng quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết.

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần chưa hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các Khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động thì:

a) Thực hiện tạm thu bảo hiểm xã hội trên tiền lương tháng hiện đang đóng bảo hiểm xã hội (ghi bằng tiền đồng Việt Nam, không ghi theo hệ số lương). Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì thực hiện thu bằng mức lương tối thiểu vùng.

b) Việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong giai đoạn này được thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 trên cơ sở tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

c) Khi công ty hoàn thành việc phê duyệt thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các Khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động thì thực hiện Điều chỉnh mức thu và mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động đảm bảo theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 26/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu26/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2016
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 26/LĐTBXH-BHXH 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 26/LĐTBXH-BHXH 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu26/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành05/01/2016
        Ngày hiệu lực05/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 26/LĐTBXH-BHXH 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 26/LĐTBXH-BHXH 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

             • 05/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực