Công văn 264/BXD-QLN

Công văn 264/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản số 23/2017 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sư tử Hyen-Tan về cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 264/BXD-QLN 2017 cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/BXD-QLN
V/v: trả lời văn bản số 23/2017 của Công ty TNHH Sư tử Hyen-Tan

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sư tử Hyen-Tan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 23/2017 ngày 23/8/2017 của Công ty TNHH Sư tử Hyen-Tan đề nghị hướng dẫn về việc cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Tại Khoản 7 Điều 5 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:….7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp cho thuê mặt bằng văn phòng là bất động sản thuộc sở hữu của mình thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2/ Khi doanh nghiệp cho thuê nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu của mình thì bất động sản được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản. Hoạt động cho thuê nhà, công trình xây dựng của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định tại Mục 3 Chương II của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Sư tử Hyen-Tan nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- B
ộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguy
ễn Trọng Ninh

 

 

Thuộc tính Công văn 264/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu264/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 264/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 264/BXD-QLN 2017 cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 264/BXD-QLN 2017 cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu264/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trọng Ninh
        Ngày ban hành20/09/2017
        Ngày hiệu lực20/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 264/BXD-QLN 2017 cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết

             Lịch sử hiệu lực Công văn 264/BXD-QLN 2017 cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết

             • 20/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực