Công văn 2648/BTC-ĐT

Công văn 2648/BTC-ĐT năm 2017 hướng dẫn thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2648/BTC-ĐT thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2017


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2648/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; trong thời gian chờ sửa đổi Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về nội dung quy định thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn, bảo lãnh tạm ứng của các nhà thầu, mức vốn tạm ứng của các hợp đồng, hồ sơ chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước, hình thức kiểm soát thanh toán, thu hồi tạm ứng nộp ngân sách nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng quy định tại Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

2. Về thời hạn thanh toán vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 13773/BTC-ĐT ngày 30/9/2016 về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Đ nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ: HCSN, NSNN;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, ĐT (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Thuộc tính Công văn 2648/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2648/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực28/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2648/BTC-ĐT thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2648/BTC-ĐT thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2648/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành28/02/2017
        Ngày hiệu lực28/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2648/BTC-ĐT thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2648/BTC-ĐT thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2017

           • 28/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực