Công văn 2717/BHXH-QLT

Công văn 2717/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2717/BHXH-QLT 2018 hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2019 Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2717/BHXH-QLT
V/v hưng dn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn v sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM.

Căn cứ Ngh định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bt buộc; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương ti thiu vùng đi với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bảo hiểm xã hội Thành phố H Chí Minh hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh ngh nghiệp (BHTNLĐ-BNN), như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2019, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý nhà nước về lao động đ điều chnh li cho phù hợp theo nguyên tc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới dưới đây. Trên cơ sở đó, điều chnh lại mức tiền lương, tin công ghi trong hợp đng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bng lương đã xây dựng.

Mc lương tối thiu vùng mới được áp dụng như sau:

- Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, c Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.

- Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với địa bàn đó.

2. Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN như sau:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động m công việc giản đơn nhất.

- Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) phi cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

3. Chậm nhất đến ngày 28/02/2019, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mc lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương ti thiểu vùng mới.

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho bng mức Iương tối thiu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn và thêm 7% đối với người lao động làm công việc đã qua học nghề đào tạo cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chnh theo quy định.

4. Cơ quan BHXH ch xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh Iương ti thiu vùng đúng quy đnh trên. Mọi trường hợp chậm tr làm ảnh hưởng đến việc gii quyết chế độ của người lao động đơn v phải hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban G
m đốc;
- Các ph
òng nghiệp vụ;
- BHXH quận - huyện;
- Website BHXH
TPHCM;
- Lưu: VT, QLT
(Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Thuộc tính Công văn 2717/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2717/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(26/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2717/BHXH-QLT 2018 hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2019 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2717/BHXH-QLT 2018 hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2019 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2717/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Văn Mến
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (26/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2717/BHXH-QLT 2018 hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2019 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2717/BHXH-QLT 2018 hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2019 Hồ Chí Minh

            • 20/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực