Công văn 2717/BNV-CQĐP

Công văn 2717/BNV-CQĐP năm 2019 về việc khẩn trương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019-2021 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2717/BNV-CQĐP 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2717/BNV-CQĐP
V/v khẩn trương thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019-2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hin Nghị quyết s 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, một số địa phương đã chủ động xây dựng và gửi Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021 (gọi chung là Phương án tổng thể). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa gửi Phương án tổng thể về Bộ Nội vụ để xem xét.

Để thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Các tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương có các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 mà chưa gửi Phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ thì đề nghị khẩn trương xây dựng và gửi Phương án tổng thể về Bộ Nội vụ trước ngày 30/6/2019 để xem xét, cho ý kiến.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 thì có Văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo về việc không có ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, kèm theo phụ lục số liệu hiện trạng các ĐVHC cấp huyện, cấp xã (lưu ý nguồn số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải được cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 30/6/2019 để tổng hp.

3. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể thì rà soát, hoàn thiện Phương án tổng thể và chủ động xây dựng đề án chi tiết sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Quá trình xây dựng đề án chi tiết cần chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn; khi xây dựng đề án, phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã thì đồng thời chủ động có phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại những ĐVHC mới dự kiến hình thành sau sắp xếp; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư... Đề án chi tiết sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021 trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) trước ngày 31/8/2019.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- S
Nội vụ các tnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CQĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2717/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2717/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2717/BNV-CQĐP 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2717/BNV-CQĐP 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2717/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/06/2019
        Ngày hiệu lực17/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2717/BNV-CQĐP 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2717/BNV-CQĐP 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện

           • 17/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực