Công văn 273/TTg-CN

Công văn 273/TTg-CN năm 2019 về đầu tư xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 273/TTg-CN 2019 xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/TTg-CN
V/v đầu tư xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 195/UBND-GT3 ngày 10 tháng 01 năm 2019 và số 625/UBND-GT3 ngày 31 tháng 01 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019); ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 929/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 21/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 01 năm 2019), Tài chính (văn bản s 1220/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 742/BKHĐT- QLĐT ngày 30 tháng 01 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 331/BTP-PLDSKT ngày 25 tháng 01 năm 2019) về việc áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa để đảm bảo an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, cho phép áp dụng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 và điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; bố trí vốn đúng quy định của pháp luật đầu tư công, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ đạo thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT,CN(2).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 273/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu273/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(21/03/2019)

Lược đồ Công văn 273/TTg-CN 2019 xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 273/TTg-CN 2019 xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa Hải Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu273/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (21/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 273/TTg-CN 2019 xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 273/TTg-CN 2019 xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa Hải Phòng

             • 06/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực