Công văn 2781/TCHQ-TXNK

Công văn 2781/TCHQ-TXNK năm 2019 về khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2781/TCHQ-TXNK 2019 khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2781/TCHQ-TXNK
V/v khai báo thuế suất thuế NK nhóm hàng 9820

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không.
(414 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1115/XNK-XNK2 ngày 11/4/2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không về việc cập nhật thuế suất mã biểu thuế B2 trên phần mềm ECUS5. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, quy định như sau:

Tại khoản 3, phần I, mục II, phụ lục II kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP quy định: “Các mặt hàng, nhóm mặt hàng có tên tại khoản 1 mục I Chương 98 khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai theo mã hàng 08 chữ s ghi tại 97 Chương thuộc Mục I Phụ lục II và ghi chú mã hàng 08 chữ s ghi tại Mục II Chương 98 vào bên cạnh.”

Mã hàng 9820.00.00 quy định mô tả hàng hóa: “Các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay”, tại cột “Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II” quy định: “Tùy theo bản chất mặt hàng đ phân loại vào mã hàng ghi tại các chương khác nhau quy định tại mục I phụ lục II

2. Tại STT 1.74 - Chỉ tiêu thông tin “Mã số hàng hóa” trên tờ khai nhập khẩu, Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập liệu như sau:

“(2) Trường hợp hàng hóa thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì nhập mã số hàng hóa của 97 Chương tương ứng tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và ghi mã sổ Chương 98 vào ô “Mô tả hàng hóa”

Như vậy, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP không quy định cụ thể mã hàng tương ứng tại 97 chương cho mã hàng 9820.00.00 tại chương 98 do mặt hàng phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay được phân loại tại nhiều chương nhóm khác nhau căn cứ theo bản chất hàng hóa thực tế nhập khẩu. Trong khi đó, để thiết lập mức thuế suất thuế nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS/VICS hỗ trợ tự động xác định mức thuế suất, phải thiết lập theo từng mã hàng cụ thể của 97 chương. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện khai báo mã hàng chi tiết 08 chữ sổ đối với từng phụ tùng vật tư dùng cho máy bay ghi tại 97 chương, ghi chú mã hàng 9820.00.00 vào chỉ tiêu thông tin “Mô tả hàng hóa” theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và nhập mức thuế suất thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục CNTT và TK Hải quan (để thc hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Thuộc tính Công văn 2781/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2781/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực09/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(15/05/2019)

Download Công văn 2781/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 2781/TCHQ-TXNK 2019 khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2781/TCHQ-TXNK 2019 khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2781/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành09/05/2019
        Ngày hiệu lực09/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (15/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2781/TCHQ-TXNK 2019 khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2781/TCHQ-TXNK 2019 khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820

           • 09/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực