Công văn 2792/VPCP-QHQT

Công văn 2792/VPCP-QHQT năm 2018 về ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2792/VPCP-QHQT 2018 ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận Bộ Kế hoạch Cơ quan Pháp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2792/VPCP-QHQT
V/v ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Pháp.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1730/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 3 năm 2018 về việc ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Cơ quan phát triển Pháp; ý kiến góp ý của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 3088/BTC-QLN ngày 20 tháng 3 năm 2018, Ngoại giao tại văn bản số 912/BNG-LPQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 và Tư pháp tại văn bản số 893/BTP-PLQT ngày 19 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ký Biên bản ghi nhớ với Cơ quan Phát triển Pháp với các nội dung hợp tác thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Bộ và thực hiện việc ký kết theo quy định tại Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg (để b/c);
-
Các Bộ: NG, TP,TC;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ TH
, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 2792/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2792/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2018
Ngày hiệu lực27/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(03/05/2018)

Download Công văn 2792/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 2792/VPCP-QHQT 2018 ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận Bộ Kế hoạch Cơ quan Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2792/VPCP-QHQT 2018 ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận Bộ Kế hoạch Cơ quan Pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2792/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành27/03/2018
        Ngày hiệu lực27/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (03/05/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2792/VPCP-QHQT 2018 ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận Bộ Kế hoạch Cơ quan Pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2792/VPCP-QHQT 2018 ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận Bộ Kế hoạch Cơ quan Pháp

             • 27/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực