Công văn 2798/VPCP-KTTH

Công văn 2798/VPCP-KTTH năm 2018 về ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2798/VPCP-KTTH 2018 ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2798/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 4265/BKHCN-CNC ngày 20 tháng 12 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 1663/BTC-CST ngày 08 tháng 02 năm 2018) và Bộ Tư pháp (Công văn số 959/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 3 năm 2018) về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn s 4265/BKHCN-CNC nêu trên.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về thuế và pháp luật khác liên quan nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg.CP, các Vụ: TH, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 2798/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2798/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2018
Ngày hiệu lực27/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(03/05/2018)

Download Công văn 2798/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2798/VPCP-KTTH 2018 ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2798/VPCP-KTTH 2018 ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2798/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành27/03/2018
        Ngày hiệu lực27/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (03/05/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2798/VPCP-KTTH 2018 ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2798/VPCP-KTTH 2018 ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

             • 27/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực