Công văn 2811/UBND-KTN

Công văn 2811/UBND-KTN năm 2013 thực hiện Thông tư 11/2013/TT-BXD do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2811/UBND-KTN 2013 thực hiện 11/2013/TT-BXD Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2811/UBND-KTN
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/07/2013 của Bộ Xây dựng

Bắc Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Thực hiện Công văn số 2115/BXD-QLN ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

- Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Ban Quản lý các khu công nghiệp căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị để xem xét, nghiên cứu các yêu cầu, nhiệm vụ có liên quan trong Thông tư 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 để tổng hợp, cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng báo cáo theo quy định.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn các chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc báo cáo và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời hạn quy định trong Thông tư.

- Các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và gửi về Sở Xây dựng theo quy định của Thông tư. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án bất động sản báo cáo và gửi về Sở Xây dựng theo quy định.

(Kèm theo bản sao Công văn số 2115/BXD-QLN ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Lưu: VT, CN.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, KTN, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Công văn 2811/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2811/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2013
Ngày hiệu lực23/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2811/UBND-KTN 2013 thực hiện 11/2013/TT-BXD Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2811/UBND-KTN 2013 thực hiện 11/2013/TT-BXD Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2811/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành23/10/2013
        Ngày hiệu lực23/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2811/UBND-KTN 2013 thực hiện 11/2013/TT-BXD Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2811/UBND-KTN 2013 thực hiện 11/2013/TT-BXD Bắc Giang

             • 23/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực