Công văn 2853/BXD-QLN

Công văn 2853/BXD-QLN góp ý hướng dẫn vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2853/BXD-QLN hướng dẫn vay vốn tín dụng đầu tư


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2853/BXD-QLN
V/v góp ý cho hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân KCN và người có thu nhập thấp tại đô thị

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 12/12/2009, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) có công văn số 4510/NHPT-TĐ đề nghị tham gia ý kiến về hướng dẫn thực hiện cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự thảo hướng dẫn các ngân hàng thuộc hệ thống NHPT thực hiện cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại đô thị là hoàn toàn phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị được thực hiện theo nguyên tắc xã hội hóa. Nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho các đối tượng nêu trên được vay vốn ưu đãi của nhà nước.

2. Về cơ bản Bộ Xây dựng thống nhất với các quy định như trong dự thảo nêu trên của NHPT. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như góp phần quản lý vốn đầu tư được chặt chẽ, đề nghị NHPT nghiên cứu bổ sung và sửa đổi một số quy định sau:

2.1. Bổ sung vào Mục II về điều kiện cho vay quy định "Được Bộ Xây dựng và NHPT thống nhất về danh mục dự án được vay vốn" vì theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng được giao trực tiếp chỉ đạo triển khai các quy định tại các Quyết định nêu trên. Khi quy định như trên Bộ Xây dựng và NHPT cùng tham gia quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay đảm bảo đúng mục đích cũng như hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

2.2. Về điều kiện cho vay cần sửa đổi lại một số quy định, cụ thể là:

- Tại điểm 4, khoản II.1 Mục II cân nhắc lại quy định "…phê duyệt giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp" vì việc thẩm định và phê duyệt giá cho thuê của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh chỉ được thực hiện khi dự án đầu tư hoàn thành, doanh nghiệp lập quyết toán dự án trên cơ sở đó mới xây dựng giá cho thuê nhà, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Do đó, nếu quy định như trên thì việc vay vốn ưu đãi chỉ được thực hiện khi công trình đã hoàn thành. Trong khi đó, cũng theo quy định của NHPT thì chủ đầu tư bảo đảm vốn chủ sở hữu tham gia dự án theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh bất động sản. Như vậy, doanh nghiệp sẽ rất khó khăn khi thực hiện đầu tư vì chưa được vay, vì vậy cần sửa lại là:

"Được UBND cấp tỉnh chấp thuận (bằng văn bản) chủ trương đầu tư và doanh nghiệp phải có văn bản cam kết cho công nhân thuê theo giá được UBND cấp tỉnh phê duyệt".

- Sửa lại điểm 4, khoản II.2 Mục II tương tự như trên: "Được UBND cấp tỉnh chấp thuận (bằng văn bản) chủ trương đầu tư và doanh nghiệp phải có văn bản cam kết về giá bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá được UBND cấp tỉnh thẩm định".

2.3. Về hồ sơ thẩm định sửa lại theo hướng:

- Đối với dự án nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp: Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết cho công nhân thuê theo giá được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Đối với nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết về giá bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá được UBND cấp tỉnh thẩm định.

2.4. Về mức vốn cho vay, thời gian cho vay, lãi suất cho vay sửa lại điểm c khoản III.2 Mục III theo hướng: Thời gian vay theo quy định của NHPT hoặc theo thời gian đăng ký của chủ đầu tư cấp I nếu ngắn hơn thời gian vay theo quy định của NHPT. Vì chủ đầu tư cấp I có thể thu hồi vốn theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu nhà ở công nhân và chuyển giao dần cơ sở hạ tầng cho chủ đầu tư cấp II để xây dựng nhà ở cho công nhân. Do đó, chủ đầu tư cấp II sẽ trả lại phần vốn đầu tư hạ tầng cho chủ đầu tư cấp I theo tiến độ nhận bàn giao hạ tầng và chủ đầu tư cấp I sẽ hoàn trả lại NHPT sớm hơn theo quy định.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện văn bản hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thuộc tính Công văn 2853/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2853/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực31/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2853/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2853/BXD-QLN hướng dẫn vay vốn tín dụng đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2853/BXD-QLN hướng dẫn vay vốn tín dụng đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2853/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành31/12/2009
        Ngày hiệu lực31/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2853/BXD-QLN hướng dẫn vay vốn tín dụng đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2853/BXD-QLN hướng dẫn vay vốn tín dụng đầu tư

           • 31/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực