Công văn 28546/CT-TTHT

Công văn 28546/CT-TTHT năm 2017 giải đáp vướng mắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 28546/CT-TTHT 2017 vướng mắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giảm trừ chiết khấu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28546/CT-TTHT
V/v giải đáp vướng mc giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần liên hợp thực phẩm
(Đ/c: Số 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội -
MST: 0500238265)

Trả lời công văn số 67/CV/LHTP ngày 12/04/2017 của Công ty cổ phần liên hp thực phẩm (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với sản phẩm bia trong trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định về giá tính thuế TTĐB tại: Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB; Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP; Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế.

- Căn cứ quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại: Điểm 1.1 Mục I Phn B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; và khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

- Trường hợp công ty sản xuất và cung cấp sản phẩm bia ra thị trường cho khách hàng là các cá nhân, hộ kinh doanh, nhà hàng ăn uống... và có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng ngay trên hóa đơn xuất bán thì giá tính thuế-TTĐB được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá bán chưa có thuế GTGT - Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

1 + Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là giá bán đã chiết khấu thương mại cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại khi khách hàng đáp ứng một số điều kiện nhất định và công ty thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu tương ứng với số tiền chiết khấu cho khách hàng thì công ty thực hiện điều chỉnh giảm số thuế TTĐB phải nộp tương ứng tính trên số tiền chiết khu cho khách hàng.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 - 187 Giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phn liên hợp thực phẩm được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 28546/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu28546/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2017
Ngày hiệu lực09/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Công văn 28546/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 28546/CT-TTHT 2017 vướng mắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giảm trừ chiết khấu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 28546/CT-TTHT 2017 vướng mắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giảm trừ chiết khấu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu28546/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành09/05/2017
        Ngày hiệu lực09/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 28546/CT-TTHT 2017 vướng mắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giảm trừ chiết khấu Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 28546/CT-TTHT 2017 vướng mắc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giảm trừ chiết khấu Hà Nội

            • 09/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực