Công văn 2859/TCHQ-TXNK

Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2016 về thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam - Hàn Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2859/TCHQ-TXNK thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam Hàn Quốc 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng Hiệp định TM tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Daum & Jungan.
(Đ/c: Km5, Thôn 4, xã Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định)

Trả lời công văn không số ngày 29/1/2016 của Công ty Cổ phần Daum & Jungan (Công ty) đề nghị cho biết thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 05/5/2015.

Căn cứ Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018;

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của hai bên.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Thông tư số 201/2015/TT-BTC nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số, mức thuế nhập khẩu ưu đãi/ưu đãi đặc biệt đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Daum & Jungan được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Thuộc tính Công văn 2859/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2859/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2859/TCHQ-TXNK thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam Hàn Quốc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2859/TCHQ-TXNK thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam Hàn Quốc 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2859/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành08/04/2016
        Ngày hiệu lực08/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2859/TCHQ-TXNK thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam Hàn Quốc 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2859/TCHQ-TXNK thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam Hàn Quốc 2016

            • 08/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực