Công văn 2906/TCT-DNL

Công văn 2906/TCT-DNL năm 2017 về chứng từ chi đối với chương trình khuyến mại liên kết do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2906/TCT-DNL 2017 về chứng từ chi đối với chương trình khuyến mại liên kết


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/TCT-DNL
V/v chứng từ chi đối với các chương trình khuyến mại liên kế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1270/BIDV-TC ngày 16/3/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chứng từ đối với các chương trình hợp tác khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải tính, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng quy định;

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế giá trị gia tăng như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định...”.

Theo nội dung công văn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì bản chất của việc phối hợp với các đối tác liên kết là việc thực hiện khuyến mại nhằm mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Đối tác liên kết bán được nhiều hàng hơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kích thích khách hàng chi tiêu, thanh toán bằng thẻ và có lợi ích từ việc thu phí, nhiều khách hàng mở tài khoản, mở thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Như vậy thực chất đây là chi phí khuyến mại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có các chương trình khuyến mại liên kết giảm giá cho khách hàng thì các chi phí khuyến mại phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm cơ sở hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Về hóa đơn đề nghị Ngân hàng TMCP - Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật về hoạt động khuyến mại.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được biết và thực hiện theo quy định pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ KK, PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Thuộc tính Công văn 2906/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2906/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Công văn 2906/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 2906/TCT-DNL 2017 về chứng từ chi đối với chương trình khuyến mại liên kết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2906/TCT-DNL 2017 về chứng từ chi đối với chương trình khuyến mại liên kết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2906/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2906/TCT-DNL 2017 về chứng từ chi đối với chương trình khuyến mại liên kết

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2906/TCT-DNL 2017 về chứng từ chi đối với chương trình khuyến mại liên kết

           • 29/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực