Công văn 2939/UBND-XD

Công văn 2939/UBND-XD năm 2014 thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Công văn 2939/UBND-XD 2014 phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng 2020 2030 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2939/UBND-XD
V/v Thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

 

Trong thời gian qua, công tác tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được các cấp các ngành và Doanh nghiệp quan tâm thực hiện, nên ngành xuất VLXD của tỉnh đã có những bước phát triển trong sản xuất kể cả về số lượng và chất lượng sản phẩm; trình độ công nghệ đã và đang được nâng lên, một số loại sản phẩm VLXD không chỉ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh mà còn cung cấp cho các địa phương khác như: gạch lát nền cotto, gạch xây nung, gạch chịu lửa, vôi công nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch còn một số tồn tại và một số vấn đề bất cập cần được khắc phục, như: vẫn phải điều chỉnh bổ sung thêm 28 cơ sở sản xuất gạch, ngói nung, vẫn còn trường hợp xây dựng trái phép một số CSSX lò vòng. Một số dự án sản xuất vật liệu xây không nung chưa được triển khai, chủng loại sản phẩm còn hạn chế, sự phân bố về sản xuất gạch xây không nung không đồng đều giữa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển sn xuất các loại VLXD: đá xây dựng, cát, sỏi, vôi, cấu kiện bê tông, gạch chịu lửa, ngói... trên địa bàn tỉnh không đạt yêu cầu so với quy hoạch đã dự kiến về quy mô, số lượng, công suất, chủng loại sản phẩm; các cơ sở sản xuất hiện có không nâng cao công suất, thay đổi công nghệ sản xuất nên có chiều hướng giảm về quy mô, sản lượng so với thời điểm trước năm 2012 dẫn đến nhu cầu về các loại sản phẩm này phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu từ các tỉnh khác, không thúc đẩy sản xuất trong tỉnh.

Đ thực hiện tốt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 và khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. S Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh đã được phê duyệt; phổ biến hướng dẫn các văn bản liên quan, kịp thời tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc sản xuất, phát triển các loại VLXD trên địa bàn. Tổng hợp, xem xét kỹ trước khi đề xuất việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan thực hiện rà soát và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng thời gian và lộ trình quy định tại Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đu tư sản xuất gạch, ngói nung theo công nghệ lò vòng, lò VSBK. Tăng cường việc thông tin nhằm thu hút đầu tư sản xuất các loại VLXD như: sản xuất gạch ốp lát granit, ceramic, cotto, ngói; sản xuất vôi công nghiệp; sản xuất gạch chịu lửa và các loại vật liệu xây không nung.

3. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các sở sản xuất VLXD trên địa bàn, nhất là các cơ sở sản xuất gạch; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư VLXD để kịp thời hướng dẫn, phát hiện, x lý các sai phạm theo quy định.

- Rà soát, đề xuất việc bổ sung quy hoạch các điểm sản xuất vật liệu xây không nung để đảm bảo phân bổ sản xuất đồng đều, đáp ứng nhu cầu về xây dựng công trình trên địa bàn nhằm thực hiện đúng lộ trình về sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 và Công văn số 553/UBND-XD ngày 12/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định.

4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định khác có liên quan. Đối với các dự án sản xuất gạch, ngói nung theo công nghệ lò vòng, VSBK phải chấm dứt hoạt động theo lộ trình quy định tại Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh, trường hợp vi phạm hành chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên báo cáo tình hình đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý theo chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu về UBND cấp huyện (nơi đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh) để UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng).

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc sử dụng và phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH;
+ Lưu: VT, XD. Linh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Công văn 2939/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2939/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2014
Ngày hiệu lực10/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2939/UBND-XD 2014 phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng 2020 2030 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2939/UBND-XD 2014 phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng 2020 2030 Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2939/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành10/10/2014
        Ngày hiệu lực10/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2939/UBND-XD 2014 phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng 2020 2030 Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2939/UBND-XD 2014 phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng 2020 2030 Bắc Giang

           • 10/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực