Công văn 2946/LĐTBXH-PC

Công văn 2946/LĐTBXH-PC năm 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2946/LĐTBXH-PC 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2946/LĐTBXH-PC
V/v triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngay 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ;
- Trung tâm Thông tin.

Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-LĐTBXH ngày 03/5/2017 công bố Danh mục TTHC không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 1079/LĐTBXH-PC ngày 22/3/2017 về việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Để tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 1079/LĐTBXH-PC ngày 22/3/2017.

3. Báo cáo Bộ tình hình, kết quả triển khai, cụ thể:

- Việc niêm yết tại nơi giải quyết và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) những TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Việc phối hợp với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 1079/LĐTBXH-PC (nếu có).

- Tình hình, số lượng hồ sơ TTHC đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (tổng số hồ sơ từ khi triển khai đến nay).

- Đánh giá việc triển khai thực hiện, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Báo cáo gửi về Vụ Pháp chế, thời hạn trước ngày 25/7/2017 (bản điện tử gửi vào hộp thư caicachhanhchinh@molisa.gov.vn) để tổng hợp, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Thuộc tính Công văn 2946/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2946/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2946/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 2946/LĐTBXH-PC 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2946/LĐTBXH-PC 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2946/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2946/LĐTBXH-PC 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2946/LĐTBXH-PC 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg

           • 17/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực