Công văn 2981/VPCP-NN

Công văn 2981/VPCP-NN năm 2019 về mời chủ trì Hội nghị Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2981/VPCP-NN 2019 mời chủ trì Hội nghị Củng cố hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2981/VPCP-NN
V/v mời chủ trì Hội nghị

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Về đề nghị của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 790-CV/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức Diễn đàn “Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương về đề nghị của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Diễn đàn “Củng c và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian tổ chức Diễn đàn dự kiến từ 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác hậu cần, đảm bảo Diễn đàn được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị tài liệu và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội bao gồm cả báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP , Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kết hợp và chuẩn bị tốt chương hình làm việc với tỉnh về kinh tế - xã hội, báo cáo chuyên đề về tổng kết Ngh quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, sơ kết Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014; kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh và chuẩn bị tổ chức Diễn đàn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TNMT, CT, GTVT, KHCN;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ
lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: QHĐP, ĐMDN, KTTH, TH; Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 2981/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2981/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(01/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2981/VPCP-NN 2019 mời chủ trì Hội nghị Củng cố hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2981/VPCP-NN 2019 mời chủ trì Hội nghị Củng cố hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2981/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (01/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2981/VPCP-NN 2019 mời chủ trì Hội nghị Củng cố hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2981/VPCP-NN 2019 mời chủ trì Hội nghị Củng cố hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp

           • 12/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực