Công văn 2988/TCT-CS

Công văn 2988/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2988/TCT-CS chính sách thu tiền sử dụng đất 2016


B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2988/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời Công văn số 1459/CT-QLCKTTĐ ngày 13/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Luật đất đai năm 2013:

+ Điều 74 quy định:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

+ Điều 83 quy định:

“Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đt

1. Nguyên tắc h trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét h trợ;

b) Việc h trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đi với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyn chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyn chở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

- Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyn mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất ở.”

- Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 2.

1. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc h trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có th áp dụng một trong các hình thức sau đây:

- Tặng nhà tình nghĩa;

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sa chữa nhà ở;

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở;

- Các hình thức hỗ trợ khác.”

- Tại Điều 2 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“…

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.”

Mặt khác vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu tại Công văn số 1459/CT-QLCKTTĐ ngày 13/04/2016 tương tự vướng mắc của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku nêu tại Công văn số 1538/UBND-TH ngày 07/11/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 18246/BTC-QLCS ngày 15/12/2014 (photo kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ quy định và các văn bản nêu trên, tình hình thực tế cụ thể tại địa phương để áp dụng thực hiện phù hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST (BTC);
- Cục QLCS (BTC);
- Phó TCTg Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2988/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2988/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2988/TCT-CS chính sách thu tiền sử dụng đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2988/TCT-CS chính sách thu tiền sử dụng đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2988/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành04/07/2016
        Ngày hiệu lực04/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2988/TCT-CS chính sách thu tiền sử dụng đất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2988/TCT-CS chính sách thu tiền sử dụng đất 2016

           • 04/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực