Công văn 3013/GSQL-GQ1

Công văn 3013/GSQL-GQ1 năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3013/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Chỉ thị số 27/2018/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục, Hải quan trực thuộc kiểm tra, đối chiếu thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu, số lượng hàng hóa khai trên tờ khai hải quan với thông tin trên Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu, đồng thời căn cứ công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để giải quyết thông quan ngay đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhập khẩu.

- Đối với các lô hàng không đáp ứng điều kiện nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan hải quan không giải quyết thủ tục đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu đường bộ và đường sắt từ ngày 01/10/2018.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo và yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục: PC, ĐTCBL, KĐHQ, KTSTQ, QLRR, KTSTQ, VP (để biết)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 3013/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3013/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực27/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(24/10/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3013/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3013/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3013/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3013/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực27/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (24/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3013/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3013/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu

           • 27/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực