Công văn 3045/BYT-MT

Công văn 3045/BYT-MT năm 2017 thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3045/BYT-MT 2017 thực hiện cải thiện vệ sinh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/BYT-MT
V/v thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình NTM) và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Bộ TCQG NTM).

Các văn bản này đã bổ sung nội dung “Cải thiện điều kiện vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh” vào thành phần 8 “Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường các làng nghề” của Chương trình NTM và đưa chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh” vào tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ TCQG NTM. Chương trình NTM cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được sử dụng và bảo quản tốt.

Để đảm bảo thực hiện và đạt được các chỉ tiêu và mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung như sau:

1. Rà soát, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung về cải thiện điều kiện vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh (sau đây gọi tt là cải thiện điều kiện vệ sinh) vào kế hoạch thực hiện Chương trình NTM của tỉnh hàng năm.

2. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện xây dựng và bảo quản tốt công trình vệ sinh trạm y tế xã, tổ chức truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe (như rửa tay với xà phòng, ăn chín, uống chín...), tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh.

3. Bố trí đủ kinh phí hàng năm để đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về cải thiện điều kiện vệ sinh của chương trình.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, thi đua và khen thưởng việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên tại địa phương và báo cáo việc thực hiện về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) vào tháng 12 hàng năm.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Phạm Lê Tuấn (để phối hợp);
- Bộ XD, Bộ NNPTNT (để phối hợp);
- Viện SKNN&MT, YTCC TP HCM, Pasteur Nha Trang, VSDT Tây Nguyên (đ hướng dẫn thực hiện);
- Sở Y tế, TTYTDP/TTKSBT các tỉnh, tp (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Thuộc tính Công văn 3045/BYT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3045/BYT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3045/BYT-MT

Lược đồ Công văn 3045/BYT-MT 2017 thực hiện cải thiện vệ sinh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3045/BYT-MT 2017 thực hiện cải thiện vệ sinh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3045/BYT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành05/06/2017
        Ngày hiệu lực05/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3045/BYT-MT 2017 thực hiện cải thiện vệ sinh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3045/BYT-MT 2017 thực hiện cải thiện vệ sinh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới

           • 05/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực