Công văn 3077/TCT-CS

Công văn 3077/TCT-CS năm 2018 về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3077/TCT-CS 2018 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/TCT-CS
V/v quản lý thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 884/CT-THDT ngày 08/03/2018 của Cục Thuế TP Cần Thơ về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia quản lý thuế;

Tổng cục Thuế đã có công văn 3381/TCT-CS ngày 8/9/2008 và công văn số 2010/TCT-CS ngày 16/5/2017 đã nêu rõ: Hộ gia đình tự xây nhà không phải là người nộp thuế GTGT, TNDN và thuế thu nhập cá nhân; trường hợp hộ gia đình thuê nhà thầu là cơ sở kinh doanh thực hiện xây dựng nhà cho gia đình thì nhà thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế có cơ sở xác định nhà thầu có xây dựng nhà cho hộ gia đình, cá nhân nhưng không kê khai nộp thuế thì Cục Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật quản lý thuế. Quá trình xử lý, Cục Thuế báo cáo UBND để chỉ đạo các đơn vị chức năng khác trên địa bàn phối hợp thực hiện theo Điều 11 Luật Quản lý Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Thuộc tính Công văn 3077/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3077/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2018
Ngày hiệu lực09/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3077/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3077/TCT-CS 2018 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3077/TCT-CS 2018 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3077/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành09/08/2018
        Ngày hiệu lực09/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3077/TCT-CS 2018 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3077/TCT-CS 2018 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà

            • 09/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực