Công văn 3095/BKHCN-TĐC

Công văn 3095/BKHCN-TĐC năm 2018 về lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3095/BKHCN-TĐC 2018 lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/BKHCN-TĐC
V/v lưu thông hàng hóa có CNHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 9079/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về trả lời kiến nghị của Quý Công ty liên quan đến lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy hết hạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan chuyên ngành, đã được thông quan và doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận hợp quy hiệu lực đến ngày 05/09/2018. Vậy sau ngày 05/09/2018, các sản phẩm đã nhập này có được phép tiếp tục lưu hành hay không hay phải làm mới chứng nhận và thông báo hợp quy lại từ đầu:

Đề nghị làm rõ trường hợp này là thực hiện chứng nhận hợp quy theo phương thức nào quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp chứng nhận hợp quy hàng hóa nhập khẩu theo phương thức 7 (chứng nhận theo lô hàng) thì Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực theo lô hàng hóa nhập khẩu, không có thời hạn hiệu lực như ý kiến của doanh nghiệp; trong trường hợp này các hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo lô được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại. Trường hợp đánh giá chứng nhận hợp quy tại nước sản xuất (đánh giá tại nguồn) theo phương thức 5 (có thể có thời hạn hiệu lực như ý kiến của doanh nghiệp) thì các hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

2. Hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đã đăng ký với cơ quan chuyên ngành, đã được thông quan và doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận hợp quy theo lô hàng cấp ngày 31/08/2018. Vậy chứng nhận này không có thời hạn, nghĩa là lô hàng này lưu thông cho đến khi doanh nghiệp chủ động ngưng kinh doanh:

Các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo lô hàng thì được tiếp tục lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa trong cùng một lô hàng đã được chứng nhận hợp quy, không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa thuộc các lô hàng khác.

3. Hàng hóa sản xuất trong nước đã có chứng nhận hợp quy có hiệu lực đến ngày 05/09/2018. Vậy sau ngày 05/09/2018, các sản phẩm đã sản xuất trước ngày này và dán tem hợp quy được phép tiếp tục lưu hành hay không hay phải làm mới chứng nhận và thông báo hợp quy lại từ đầu:

Các sản phẩm đã sản xuất và đã được chứng nhận hợp quy (theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 05/9/2018) được phép tiếp tục lưu hành, không phải thực hiện chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

4. Liên quan đến kiến nghị của Quý Công ty về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (kèm theo công văn số 8418/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ), ngày 17/9/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2607/TĐC-HCHQ gửi Quý Công ty, Văn phòng Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sao gửi kèm theo).

Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến gửi Quý Công ty để biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP, VCCI (để phối hợp);
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Thuộc tính Công văn 3095/BKHCN-TĐC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3095/BKHCN-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3095/BKHCN-TĐC

Lược đồ Công văn 3095/BKHCN-TĐC 2018 lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3095/BKHCN-TĐC 2018 lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3095/BKHCN-TĐC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3095/BKHCN-TĐC 2018 lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3095/BKHCN-TĐC 2018 lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy

           • 28/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực