Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN

Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN năm 2016 về quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/BGDĐT-ĐTVNN
V/v quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật Đu tư 2014), theo đó hoạt động dịch vụ tư vấn du học không có tên trong danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014. Căn cứ khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014, các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 ca Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016.

Để thực hiện đúng quy định tại Luật Đầu tư 2014 và đồng thời đảm bo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước v dịch vụ tư vn du học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số công việc dưới đây:

1. Tiếp tục giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ tư vấn du học theo phân cấp quản lý quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết các thủ tục đ các t chức dịch vụ tư vn du học rút tiền ký quỹ theo đúng quy định ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8310/NHNN-TT ngày 07/11/2014.

3. Hướng dẫn các tổ chức dịch vụ tư vấn du học thực hiện tốt chế độ báo cáo hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kim tra hoạt động của các t chức dịch vụ tư vn du học trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; định kỳ gửi kết quthanh tra, kiểm tra về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Thanh tra, Cục Đào tạo với nước ngoài đ tổng hợp theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các Sở Giáo dục và Đào tạo biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTVNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3125/BGDĐT-ĐTVNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN

Lược đồ Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3125/BGDĐT-ĐTVNN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực