Công văn 3138/CT-TTHT

Công văn 3138/CT-TTHT năm 2017 về chính sách xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3138/CT-TTHT chính sách xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế Hà Nội 2017


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3138/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Keppel Sea Scan Pte Ltd
(Đ/c: Phòng 3, Tầng 1, Trung tâm quốc tế -17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- MST: 0102458328)

Trả lời công văn không số /KSC của Văn phòng đại diện Keppel Sea Scan Pte Ltd (sau đây gọi là Văn phòng) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 110 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006:

Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

...

2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là năm năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước.”

- Căn cứ khoản 3.a Điều 42 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Điều 42. Hiệu lực thi hành

...

3. Áp dụng văn bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế

a) Việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế đã xảy ra trước ngày 15 tháng 12 năm 2013 áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.”

- Căn cứ công văn số 4858/TCT-PC ngày 03/11/2014 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế TP Hà Nội về việc thời hiệu xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế:

"... ngày 27/12/2013 Công ty phát hiện quyết toán thuế TNDN năm 2007 có sai sót dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, Công ty đã chủ động kê khai điều chỉnh, nộp ngay số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước thì công ty không bị xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế do khi phát hiện hành vi vi phạm thì đã quá thời hiệu xử phạt”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp năm 2008, Văn phòng phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN nhưng chưa kê khai, đến năm 2016 công ty đã chủ động kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì Công ty không bị xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế do hành vi vi phạm đã quá thời hiệu xử phạt (5 năm) theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 110 Luật quản lý thuế và hướng dẫn tại công văn số 4858/TCT-PC ngày 03/11/2014 nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện Keppel Sea Scan Pte Ltd được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thuế Thu nhập cá nhân;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 3138/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3138/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2017
Ngày hiệu lực23/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3138/CT-TTHT chính sách xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3138/CT-TTHT chính sách xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế Hà Nội 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3138/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/01/2017
        Ngày hiệu lực23/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3138/CT-TTHT chính sách xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế Hà Nội 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3138/CT-TTHT chính sách xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế Hà Nội 2017

            • 23/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực