Công văn 3170/TCHQ-GSQL

Công văn 3170/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3170/TCHQ-GSQL 2019 chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3170/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công thương.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xin ý kiến về trường hợp tạm nhập thiết bị trò chơi casino để vận hành thử nghiệm cho Dự án giải trí. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương nội dung như sau:

- Theo quy định tại mục VI Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, mặt hàng máy, thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt Chương trình trò chơi điện tử có thưởng và bàn, thiết bị trò chơi chuyên dùng casino có hình thức quản lý là văn bản xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu.

- Điều 10 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục hàng hóa nhập khẩu.

- Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định:

“1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam theo các quy định sau:

a) Đối với hàng hóa ... thuộc diện quản lý bằng giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu,…, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất trên cơ sở văn bản chấp thuận của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

Căn cứ các quy định hiện hành nêu trên, Tổng cục Hải quan phát sinh vướng mắc trong việc xác định máy thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trò chơi điện tử có thưởng và bàn, thiết bị trò chơi chuyên dùng casino với hình thức quản lý và điều kiện nhập khẩu dẫn trên thì khi tạm nhập tái xuất mặt hàng này có thuộc trường hợp phải có giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP hay không?

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện thống nhất thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công Thương về chính sách quản lý đối với mặt hàng tạm nhập nêu trên.

Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 24/5/2019.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Thuộc tính Công văn 3170/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3170/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(10/06/2019)

Download Công văn 3170/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3170/TCHQ-GSQL 2019 chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3170/TCHQ-GSQL 2019 chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3170/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực21/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3170/TCHQ-GSQL 2019 chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3170/TCHQ-GSQL 2019 chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất

            • 21/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực