Công văn 3184/TCHQ-TXNK

Công văn 3184/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu tại chỗ cho Bộ đội Biên phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3184/TCHQ-TXNK 2019 giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3184/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5002/BQP-KHĐT ngày 16/5/2019 của Bộ Quốc Phòng về việc giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu tại chỗ cho Bộ đội Biên phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/4/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 1921 /TCHQ-TXNK ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (bản photocopy đính kèm). Vì vậy, trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng chưa thực hiện nội dung tại điểm 2 công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Bộ Quốc phòng (thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 3184/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3184/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(10/06/2019)

Download Công văn 3184/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3184/TCHQ-TXNK 2019 giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3184/TCHQ-TXNK 2019 giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3184/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3184/TCHQ-TXNK 2019 giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3184/TCHQ-TXNK 2019 giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu

             • 22/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực