Công văn 3239/TCHQ-GSQL

Công văn 3239/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3239/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu phế liệu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3239/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1224/HQBRVT-GSQL ngày 06/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc thực hiện công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 về quản lý phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra thông tin vận đơn:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu chưa có thông tin về số, ngày của Giấy xác nhận ký quỹ tại thời điểm phát hành vận đơn thì không yêu cầu thực hiện kiểm tra thông tin về Giấy xác nhận ký quỹ trên vận đơn. Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019.

2. Về thời gian thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu:

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại điểm 4.b.2 Phụ lục II công văn số 2188/TCHQ-GSQL thì: “Việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu phải thực hiện trước thời điểm phế liệu dỡ xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua đường biển hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đối với các trường hợp khác.” Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn nêu trên thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3239/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3239/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3239/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3239/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3239/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu phế liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3239/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3239/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu phế liệu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3239/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu phế liệu

             • 24/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực