Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH

Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH 2017 giải quyết chế độ ốm đau thai sản bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo him xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 1690/BHXH-CĐCS ngày 12/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hành vi bị nghiêm cấm. Người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng bảo him xã hội bắt buộc, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật bảo him xã hội, Bộ luật hình sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu đủ số tiền bảo him xã hội, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đáp ng đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo him xã hội.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Thuộc tính Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3272/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH 2017 giải quyết chế độ ốm đau thai sản bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH 2017 giải quyết chế độ ốm đau thai sản bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3272/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành09/08/2017
        Ngày hiệu lực09/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH 2017 giải quyết chế độ ốm đau thai sản bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH 2017 giải quyết chế độ ốm đau thai sản bảo hiểm xã hội

            • 09/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực