Công văn 3274/BTP-TCTHADS

Công văn 3274/BTP-TCTHADS năm 2016 đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3274/BTP-TCTHADS năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3274/BTP-TCTHADS
V/v đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật tố tụng hành chính năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016) thay thế Luật tố tụng hành chính năm 2010. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP (kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BTP).

Để triển khai kịp thời và thống nhất, đưa công tác thi hành án hành chính đi vào nền nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ điều kiện thực tế, khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trong phạm vi của Bộ, ngành, địa phương mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tham mưu giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để phối hợp tháo g, giải quyết kịp thời.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng thường trực
Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để đăng tải trên
Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính Công văn 3274/BTP-TCTHADS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3274/BTP-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3274/BTP-TCTHADS năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3274/BTP-TCTHADS năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3274/BTP-TCTHADS
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3274/BTP-TCTHADS năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3274/BTP-TCTHADS năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

           • 23/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực