Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT

Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT năm 2016 cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3292/LĐTBXH-TTTT
V/v cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: .......................................

Thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2016, nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp hạng và xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT của Bộ, ngành giai đoạn tới.

Bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử http://www.molisa.gov.vn tại mục Molisa ICT Index 2016) và gửi về Bộ trước ngày 20/9/2016, địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Nhà C, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: (04) 62703622, fax: (04) 62703609, và gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: Ictmolisa@molisa.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điện thoại: 04. 62703622, để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI THEO CÔNG VĂN 3292/LĐTBXH-TTTT

STT

Tên đơn vị

 

I

Văn phòng và các Vụ

Đa chỉ

1

Vụ Lao động - Tin Lương

Số 12 Ngô Quyền-Hà Nội

2

VBảo hiểm xã hội

S 12 Ngô Quyền-Hà Nội

3

Vụ Bình đng giới

S 12 Ngô Quyền-Hà Nội

4

Vụ Kế hoạch - Tài chính

S 12 Ngô Quyền-Hà Nội

5

Vụ Pháp chế

S 12 Ngô Quyền-Hà Nội

6

Vụ Tchức cán bộ

S 12 Ngô Quyền-Hà Nội

7

Văn Phòng Bộ

Số 12 Ngô Quyền-Hà Nội

8

Vụ Hp tác quốc tế

S 12 Ngô Quyền-Hà Nội

II

Khối Tổng cục, Cục, Viện

 

1

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

41 Lý Thái T- Hà Nội

2

Cục An toàn lao động

Lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giy, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

3

Cục Người có công

S 139 Nguyn Thái Học - Hà Nội

4

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

5

Cục Việc làm

Lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

6

Cục Bảo trợ xã hội

S 35 Trn Phú - Hà Nội

7

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

S 35 Trn Phú - Hà Nội

8

Tng cục Dạy ngh

Số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

9

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Số 2 Đinh Lễ - Hà Nội

10

Thanh tra Bộ

S 12 Ngô Quyền - Hà Nội

11

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

III

Các trường thuộc và trực thuộc Bộ

 

1

Trường Đại học Lao động Xã hội

S 43 Trn Duy Hưng - Hà Nội

2

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Đường Phù Nghĩa, P.Lộc Hạ - Nam Định

3

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

S 73, Nguyn Huệ, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

4

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

T 27, TT.Đông Anh, Hà Nội

5

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP HCM

S 502 ĐXuân Hợp, P.Pớc Bình, Q9, TP.HCM

6

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

S 117, Đường Nguyn Viết Xuân, P.Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An

7

Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở II TPHCM

1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây

PhHữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

9

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất

Đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

10

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động Xã hội

Lô D25 Khu đô thị mới Cu Giy, ngõ 8B, Tôn Tht Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

IV

Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Sóc Trăng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Sóc Trăng

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Hải Dương

 

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Tuyên Quang

 

4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Bình

 

5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tnh Lạng Sơn

 

6

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Cà Mau

 

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Lào Cai

 

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tnh Bc Kạn

 

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phHà Nội

S 75, Nguyn Chí Thanh, Đng Đa, Tp. Hà Nội

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tnh Hà Tĩnh

 

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tnh Đắk Lắk

 

12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Tin Giang

 

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bình Dương

 

14

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Long An

 

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tnh Hà Giang

 

16

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Đng Nai

 

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Kiên Giang

 

18

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Hà Nam

 

19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Đồng Tháp

 

20

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Điện Biên

 

21

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Ninh Bình

 

22

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Lai Châu

 

23

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Trị

 

24

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Nam Định

 

25

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Khánh Hòa

 

26

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Phú Thọ

 

27

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Thanh Hóa

 

28

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Gia Lai

 

29

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Ngãi

 

30

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Đk Nông

 

31

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Vĩnh Phúc

 

32

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Thái Bình

 

33

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Cao Bằng

 

34

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Thái Nguyên

 

35

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Ninh

 

36

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bc Ninh

 

37

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bạc Liêu

 

38

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Hòa Bình

 

39

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Phú Yên

 

40

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nng

 

41

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bến Tre

 

42

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Sơn La

 

43

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Lâm Đồng

 

44

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Ninh Thuận

 

45

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

 

46

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bình Thuận

 

47

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh An Giang

 

48

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Kon Tum

 

49

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

50

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Vĩnh Long

 

51

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Nam

 

52

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Hưng Yên

 

53

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Hậu Giang

 

54

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bình Phước

 

55

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Tây Ninh

 

56

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bc Giang

 

57

S Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Bình Định

 

58

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

59

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Yên Bái

 

60

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng

 

61

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An

 

62

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Trà Vinh

 

63

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ

 

V

Khối Đơn vị sự nghiệp

 

1

Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

Lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

2

Trung tâm Lao động ngoài nước

Số 1, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội

3

Trung tâm kim định kỹ thuật an toàn khu vực I

Số 2 Ngô Thì Nhậm, P. Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4

Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

Ngõ Hoà Bình 4, Minh Khai, Hà Nội

5

Tạp chí Lao động và Xã hội

Số 139 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

6

Báo Lao động và Xã hội

S 73 Nguyên Hng, Đng Đa, Hà Nội

7

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Số 35 Trần Phú, Hà Nội

8

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II

Lu 6, Citilight Tower, S45 Võ Thị Sáu, P. ĐaKao, Q1, TP. Hồ Chí Minh

9

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III

Lô s 14, Khu A1, Đ. Nguyn Chánh, Q. Liên Chiu. TP. Đà Nng

10

Công Ty TNHH Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

S 36, Ngõ Hoà Bình 4, Minh Khai, Hà Nội

11

Tạp chí Gia đình và Trẻ em

S 139 Nguyn Thái Học - Hà Nội

12

Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An

Thụy An, Ba Vì, Hà Nội

13

Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình và Phục hi chức năng

Phường Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, Hà Nội

14

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

Khu 4, P. Vân Phú, TP. Việt Trì, Phú Thọ

15

Bệnh viện Chnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng

S 95 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu. TP. Đà Nng

16

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

S 580 Nguyn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

17

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh

S 1A, Lý Thường Kiệt, P7, Q. Tân Bình, TP. H Chí Minh

18

Trung tâm Phục hi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật

S 38 Tú Xương, P7, Q3, TP. H Chí Minh

19

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh

Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh

20

Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi

S 38 Tú Xương, P7, Q3, TP. H Chí Minh

21

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

21, Cách Mạng Tháng 8, P. An Thời, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

 

Thuộc tính Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3292/LĐTBXH-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2016
Ngày hiệu lực30/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3292/LĐTBXH-TTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành30/08/2016
        Ngày hiệu lực30/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3292/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 2016

              • 30/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/08/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực