Công văn 33/VPCP-CN

Công văn 33/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 33/VPCP-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/VPCP-CN
V/v chủ trương lập điều chỉnh QHCXD Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2193/UBND-XDCB ngày 24 tháng 12 năm 2018 về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 33/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu33/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2019
Ngày hiệu lực03/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(21/01/2019)

Lược đồ Công văn 33/VPCP-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 33/VPCP-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu33/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành03/01/2019
        Ngày hiệu lực03/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (21/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 33/VPCP-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 33/VPCP-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình

              • 03/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực