Công văn 3302/VPCP-ĐMDN

Công văn 3302/VPCP-ĐMDN về phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3302/VPCP-ĐMDN 2019 phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302/VPCP-ĐMDN
V/v Phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nng.
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019 với Chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 Khóa XII và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ”. Để Diễn đàn thành công, đạt kết quả tốt; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tham dự phiên toàn thể, các hội thảo chuyên đề theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại công văn 3322-CV/BKTTW ngày 16 tháng 4 năm 2019 và các công văn liên quan; phối hợp với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn đàn tổng hợp những kiến nghị, đề xuất nêu ra tại Diễn đàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo bài phát biểu chỉ đạo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên toàn thể của Diễn đàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24 tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KTTH, NN, TKBT, KSTT, KGVX, PL, Cổng TTĐT, Cục QT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). Minh

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 3302/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3302/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước

Download Công văn 3302/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 3302/VPCP-ĐMDN 2019 phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3302/VPCP-ĐMDN 2019 phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3302/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3302/VPCP-ĐMDN 2019 phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3302/VPCP-ĐMDN 2019 phân công chuẩn bị Diễn đàn kinh tế tư nhân

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực