Công văn 3384/VPCP-KGVX

Công văn 3384/VPCP-KGVX năm 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3384/VPCP-KGVX 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/VPCP-KGVX
V/v thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008 của Ủy ban về các vn đề xã hội của Quốc hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tổ chức các Đoàn giám sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân (tại Thành phố Hà Nội, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh) và có một số kiến nghị với Chính phủ tại các Báo cáo số: 1919/BC-ĐGS ngày 26 tháng 3 năm 2019, 1816/BC-ĐGS và 1817/BC-ĐGS ngày 01 tháng 02 năm 2019, 1887/BC-ĐGS tháng 3 năm 2019 và 1890/BC-ĐGS ngày 20 tháng 3 năm 2019 (bản chụp kèm theo).

Về các kiến nghị này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Theo chức năng nhiệm vụ của mình: Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát.

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ và gần đây nhất là chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp giao ban khối y tế ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đ
ình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
-
UB về các vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà R
a-Vũng Tàu, Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Vương Đình Huệ, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, TGĐTTĐT, Các Vụ: QHĐP, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX. LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3384/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3384/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3384/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3384/VPCP-KGVX 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3384/VPCP-KGVX 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3384/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3384/VPCP-KGVX 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3384/VPCP-KGVX 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008

           • 25/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực