Công văn 3457/BKHCN-ĐTG

Công văn 3457/BKHCN-ĐTG năm 2018 về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3457/BKHCN-ĐTG 2018 đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/BKHCN-ĐTG
V/v đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 9821/VPCP-ĐMDN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và trả lời kiến nghị của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tin nêu trong nội dung kiến nghị, từ năm 2013 đến năm 2017, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với Công ty Ajinomoto Nhật Bản, như vậy, căn cứ để các bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên là Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. Trong trường hợp này, những hợp đồng chuyển giao công nghệ mà Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết với Công ty Ajinomoto Nhật Bản trước thời điểm Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2018) vẫn tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006.

Trong trường hợp các bên có nhu cầu đăng ký những hợp đồng chuyển giao công nghệ ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Trên đây là giải đáp của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của Quý Công ty về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b.cáo);

- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Thuộc tính Công văn 3457/BKHCN-ĐTG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3457/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2018
Ngày hiệu lực30/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3457/BKHCN-ĐTG

Lược đồ Công văn 3457/BKHCN-ĐTG 2018 đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3457/BKHCN-ĐTG 2018 đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3457/BKHCN-ĐTG
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành30/10/2018
        Ngày hiệu lực30/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3457/BKHCN-ĐTG 2018 đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3457/BKHCN-ĐTG 2018 đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

           • 30/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực