Công văn 3459/BNN-VP

Công văn 3459/BNN-VP năm 2019 thực hiện Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3459/BNN-VP 2019 chế độ họp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3459/BNN-VP
V/v triển khai thực hiện Quyết định 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định 45), đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện Quyết định 45, nhất là các trường hợp không tổ chức cuộc họp (quy định tại điều 6 của Quyết định); đề xuất và thi hành ngay các biện pháp giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc họp. Báo cáo Bộ trưởng (thông qua Văn phòng Bộ) kết quả thực hiện tại đơn vị trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Giao Văn phòng Bộ:

- Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế - Chế độ họp của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm số lượng các cuộc họp trong năm của Bộ, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.

- Xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị, ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc họp trực tuyến của Bộ; xây dựng và ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, giảm số lượng cuộc họp tại Bộ. Tổng hợp trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức các cuộc họp, các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

3. Giao Trung tâm Tin học và Thống kê: Xây dựng chuyên mục riêng về họp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ www.mard.gov.vn để đăng tải giấy mời họp, chương trình, tài liệu đối với những cuộc họp theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 3459/BNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3459/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(15/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3459/BNN-VP

Lược đồ Công văn 3459/BNN-VP 2019 chế độ họp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3459/BNN-VP 2019 chế độ họp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3459/BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (15/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3459/BNN-VP 2019 chế độ họp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3459/BNN-VP 2019 chế độ họp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

           • 20/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực