Công văn 34622/CT-HTr

Công văn 34622/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 34622/CT-HTr 2015 trả lời chính sách thuế về đồng tiền ghi trên hóa đơn của Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34622/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

                                                            

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 486/PC-TCT ngày 14/5/2015 của Tổng cục Thuế về nội dung vướng mắc chính sách thuế của Độc giả Vu Hoang Mai (Email: helloketoan@gmail.com), do Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 388 và 389, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về hợp đồng dân sự và nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự:

Điều 388. Khái niệm hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyn, nghĩa vụ dân sự.

Điều 389. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;

2. Tự nguyện, bình đng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thng. ”

Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiến thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo t giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi t giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b t giá. ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty của Độc giả Vu Hoang Mai được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, khi bán hàng cho đối tác việc thu tiền bằng đồng Việt Nam hay đồng ngoại tệ là do thỏa thuận giữa hai bên.

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trường hợp đồng tiền thu về là đồng ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được ghi bng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời độc giả theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng cục Thuế (đ b/c);
- Phòng pháp chế ;
-
Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 34622/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34622/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 34622/CT-HTr 2015 trả lời chính sách thuế về đồng tiền ghi trên hóa đơn của Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 34622/CT-HTr 2015 trả lời chính sách thuế về đồng tiền ghi trên hóa đơn của Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu34622/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành08/06/2015
        Ngày hiệu lực08/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 34622/CT-HTr 2015 trả lời chính sách thuế về đồng tiền ghi trên hóa đơn của Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 34622/CT-HTr 2015 trả lời chính sách thuế về đồng tiền ghi trên hóa đơn của Hà Nội

            • 08/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực