Công văn 3464/TCT-CS

Công văn 3464/TCT-CS năm 2019 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3464/TCT-CS 2019 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3464/TCT-CS
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành ph Hà Nội.

Trả lời công văn số 46118/CT-KTNB ngày 14/06/2019 của Cục thuế thành ph Hà Nội đề nghị giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Phúc Long, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 7 và Điều 9 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyn khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyn giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành cnh tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại ln hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính.”

“Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính...”

2. Chi cục thuế quận Long Biên đã có Quyết định số 20/QĐ-CCT-KTNB ngày 13/01/2014 về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Phúc Long; Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 70887/TB-CT-KTNB ngày 03/11/2015 và Thông báo số 49091/TB-CT-KTNB ngày 25/07/2016 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của Công ty Phúc Long.

3. Tổng cục Thuế đã có công văn số 5299/TCT-KTNB ngày 16/11/2016, công văn số 35/TCT-CS ngày 03/01/2018, công văn số 2774/TCT-CS ngày 13/07/2018 và công văn số 3635/TCT-CS ngày 26/09/2018, trả lời Công ty Cổ phần Phúc Long và Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty Cổ phần Phúc Long cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế chưa phù hợp quy định của pháp luật thì có th thực hiện việc khiếu nại theo trình tự khiếu nại quy định tại Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Ni biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);

- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT,
CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 3464/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3464/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(14/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3464/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3464/TCT-CS 2019 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3464/TCT-CS 2019 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3464/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (14/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3464/TCT-CS 2019 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3464/TCT-CS 2019 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

              • 29/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực