Công văn 35114/CT-TTHT

Công văn 35114/CT-TTHT năm 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 35114/CT-TTHT 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35114/CT-TTHT
V/v không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch v thuế và thương mại Việt Nam
(Đ/c: Phòng 304, tầng 3, số 10 Trần Phú, Hà Đông, TP Hà Nội)
MST: 0106085765

Cục thuế TP Hà Ni nhận được thông báo về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm của đại lý thuế “Công ty TNHH Dịch vụ thuế và thương mại Việt Nam”(sau đây gọi tắt là Công ty), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6 Chương III Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính), quy định về điều kiện làm đại lý thuế:

“Điều 6. Điều kiện làm đại lý thuế

Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”

- Căn cứ Danh sách Đại lý thuế đ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ca Tổng cục thuế đến thời điểm tra cứu ngày 24/5/2017 thì: có 02 nhân viên đang hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Công ty là Nguyễn Huy Đăng chứng chỉ số 2015002249 cấp ngày 19/03/2015 và nhân viên Nguyễn Vũ Huy chứng chỉ số 2012001416 cấp ngày 27/12/2012.

- Căn cứ Thông báo số 01/TB-TVN ngày 18/6/2017 do Công ty cung cấp v việc giảm 02 nhân viên đại lý thuế, bao gồm: Nguyễn Huy Đăng chứng chỉ số 2015002249 cp ngày 19/03/2015 và nhân viên Nguyễn Vũ Huy chứng chỉ số 2012001416 cấp ny 27/12/2012.

Căn cứ các quy định trên, để đ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì Công ty phải “Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế” theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Chương III Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Trường hợp Công ty có hai nhân viên đại lý thuế là Nguyễn Huy Đăng và Nguyễn Vũ Huy, nay thông báo giảm hai nhân viên đại lý thuế có tên trên thì Công ty không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- CCT Hà Đ
ông;
- Lưu:
VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 35114/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu35114/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2017
Ngày hiệu lực29/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Công văn 35114/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 35114/CT-TTHT 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 35114/CT-TTHT 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu35114/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/05/2017
        Ngày hiệu lực29/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 35114/CT-TTHT 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 35114/CT-TTHT 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Hà Nội

         • 29/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực