Công văn 3545/BNV-TL

Công văn 3545/BNV-TL năm 2015 về phụ cấp khu vực đối với 05 xã được thành lập mới thuộc tỉnh Kon Tum do điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3545/BNV-TL 2015 phụ cấp khu vực của 05 xã được thành lập mới tỉnh Kon Tum


B NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3545/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 20/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung phụ cấp khu vực đối với 05 xã được thành lập mới thuộc tỉnh Kon Tum do điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9797/BTC-NSNN ngày 20 tháng 7 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2738/BLĐTBXH-LĐTL ngày 14 tháng 7 năm 2015 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 700/UBDT ngày 14 tháng 7 năm 2015, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung phụ cấp khu vực đối với 05 xã thuộc tỉnh Kon Tum:

a) Huyện Đăk Hà:

- Xã Đăk Long: Hệ số 0,7.

- Xã Đăk Ngọk: Hệ số 0,4.

b) Huyện Ia H’Drai:

Ia Dom, xã Ia Đal và xã Ia Tơi: Hệ số 0,7.

2. Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Thuộc tính Công văn 3545/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3545/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2015
Ngày hiệu lực06/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3545/BNV-TL 2015 phụ cấp khu vực của 05 xã được thành lập mới tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3545/BNV-TL 2015 phụ cấp khu vực của 05 xã được thành lập mới tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3545/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành06/08/2015
        Ngày hiệu lực06/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3545/BNV-TL 2015 phụ cấp khu vực của 05 xã được thành lập mới tỉnh Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3545/BNV-TL 2015 phụ cấp khu vực của 05 xã được thành lập mới tỉnh Kon Tum

             • 06/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực