Công văn 3560/VPCP-CN

Công văn 3560/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3560/VPCP-CN 2019 ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3560/VPCP-CN
V/v lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt QHC thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035.

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 11113/UBND-ĐTXD ngày 05 tháng 03 năm 2019, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản s 665/BXD-QHKT ngày 03 tháng 4 năm 2019, Tư pháp (văn bản số 1000/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 3 năm 2019), Nội vụ (văn bản số 1180/BNV-CQĐP ngày 20 tháng 3 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1881/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 3 năm 201 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên, tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, NV, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
(10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 3560/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3560/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(21/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3560/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3560/VPCP-CN 2019 ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3560/VPCP-CN 2019 ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3560/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (21/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3560/VPCP-CN 2019 ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3560/VPCP-CN 2019 ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên

              • 02/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực