Công văn 3567/BYT-KCB

Công văn 3567/BYT-KCB năm 2014 thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3567/BYT-KCB 2014 thực hiện 102/2011/NĐ-CP bảo hiểm trách nhiệm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3567/BYT-KCB
V/v triển khai thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về BH trách nhiệm

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế ngành.

Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế ngành (sau đây gọi tắt là đơn vị) khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, thực hiện tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh bằng nguồn kinh phí được quy định tại Điều 10 và theo lộ trình quy định tại Điều 16 của Nghị định 102/2011/NĐ-CP.

2. Báo cáo tình hình thực hiện tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị theo mẫu kèm theo và gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) bằng thư điện tử theo địa chỉ: chatluongbenhvien@gmail.com trước ngày 13/06/2014.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra để các thông tin trong báo cáo được cập nhật, kịp thời và chính xác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

BÁO CÁO VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 102/2011/NĐ-CP

I. HÀNH CHÍNH

Tên bệnh viện: …………………………………………………………………………………………

Bệnh viện hạng: ………………….. Công lập □                  Tư nhân □

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 102/2011/NĐ-CP

1. Đơn vị đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh chưa?

Đã tham gia                           Chưa tham gia

2. Nếu đã tham gia, đề nghị điền vào các thông tin dưới đây:

▪ Thời hạn hợp đồng: từ ……………… (ngày/tháng/năm) đến …………….. (ngày/tháng/năm)

▪ Phí tham gia bảo hiểm trách nhiệm …………………………… (triệu đồng/năm)

▪ Tên đơn vị cung cấp bảo hiểm (theo hợp đồng) ………………………………………

3. Kiến nghị của bệnh viện:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Xác nhận của Lãnh đạo bệnh viện

Người báo cáo

 

Thuộc tính Công văn 3567/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3567/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3567/BYT-KCB 2014 thực hiện 102/2011/NĐ-CP bảo hiểm trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3567/BYT-KCB 2014 thực hiện 102/2011/NĐ-CP bảo hiểm trách nhiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3567/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3567/BYT-KCB 2014 thực hiện 102/2011/NĐ-CP bảo hiểm trách nhiệm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3567/BYT-KCB 2014 thực hiện 102/2011/NĐ-CP bảo hiểm trách nhiệm

             • 10/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực