Công văn 3576/VPCP-KTTH

Công văn 3576/VPCP-KTTH năm 2015 về việc ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3576/VPCP-KTTH 2015 chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3576/VPCP-KTTH
V/v ban hành Thông tư Liên tịch
hướng dẫn Hội đồng giám định giá
tài sản trong tố tụng hình sự

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 5451/BTC-QLG ngày 24 tháng 4 năm 2015 về việc chưa ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự, ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 173/BTP-BTTP ngày 19 tháng 01 năm 2015), Bộ Công an (văn bản số 69/BCA-V19 ngày 15 tháng 01 năm 2015), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (văn bản số 488/VKSTC-V8 ngày 11 tháng 02 năm 2015), Tòa án nhân dân tối cao (văn bản số 46/TANDTC-KHXX ngày 10 tháng 3 năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chưa ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn về Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Việc xây dựng văn bản hướng dẫn về định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

2. Khi Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) chưa được ban hành, hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, PL, NC, HC;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 3576/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3576/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2015
Ngày hiệu lực19/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3576/VPCP-KTTH 2015 chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3576/VPCP-KTTH 2015 chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3576/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành19/05/2015
        Ngày hiệu lực19/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3576/VPCP-KTTH 2015 chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3576/VPCP-KTTH 2015 chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản

           • 19/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực