Công văn 3604/TCHQ-GSQL

Công văn 3604/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3604/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3604/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về thủ tục NK phế liệu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua quá trình thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Tổng cục Hải quan xin trao đi với Quý Bộ việc như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT dẫn trên thì: “Trước khi làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng phế liệu, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục ll ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan có thẩm quyền... Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan cửa khẩu nhập”.

Theo Phụ lục 12 Mu văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan ban hành kèm Thông tư này thì quy định việc thông báo thời điểm lô hàng nhập khẩu tại mt thời điểm dkiến, cụ thể theo nội dung: “Sẽ nhập khu các lô hàng phế liệu dự kiến vào ngày .... tháng .... năm bao gồm các loại phế liệu sau”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT dẫn trên thì khi làm thủ tục ngoài hồ sơ hải quan theo quy định pháp luật hiện hành về hải quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nộp bổ sung cho cơ quan hải quan những văn bản: trong đó, có văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan (bản sao).

Như vậy, đối với phế liệu được phép nhập khẩu cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cho từng ln nhập khẩu.

- Tuy nhiên, hiện tại Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của hải quan địa phương về trường hợp Cục Kiểm soát ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An cấp thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cho nhiều lô hàng trong mt khoảng thời gian nhất định đdoanh nghiệp làm thủ tục nhập khu tại nhiều địa điểm khác nhau tại Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương. (Gửi kèm: thông báo của Cục Kiểm soát ô nhiễm số 452/KSON-TBNKPL ngày 29/3/2017; số 627/KSON-TBNKPL ngày 26/4/2017; số 1290/STNMT-CCBVMT ngày 10/5/2017).

Tại các thông báo này, thời hạn dự kiến làm thủ tục nhập khẩu lô hàng phế liệu là một khoảng thời gian (vd: từ ngày 3/4/2017 đến ngày 30/4/2017; từ ngày 28/4/2017 đến ngày 30/5/2017) là chưa phù hợp với quy định về việc thông báo thời điểm lô hàng nhập khẩu tại một thời điểm dự kiến nêu tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT dẫn tới khó khăn về công tác quản lý cho cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Đề nghị Quý Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết các thông báo do Cục Kiểm soát ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An cấp cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan trong một khoảng thời gian nhất định như trên có phù hợp quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT hay không? Cơ quan hải quan có thể căn cứ vào các thông báo này để tiến hành làm thủ tục hải quan hay không?

Rất mong Quý Bộ sớm có văn bản trả lời về nội dung trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất theo đúng quy định.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

(Gửi kèm thông báo của Cục Kiểm soát ô nhiễm số 452/KSON-TBNKPL ngày 29/3/2017; s627/KSON-TBNKPL ngày 26/4/2017; số 1290/STNMT-CCBVMT ngày 10/5/2017)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay trả lời);
- Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Long An
;
- Lưu: VT, GSQL - Thùy Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Thuộc tính Công văn 3604/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3604/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2017
Ngày hiệu lực31/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3604/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3604/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3604/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành31/05/2017
        Ngày hiệu lực31/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3604/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3604/TCHQ-GSQL 2017 vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu

         • 31/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực